Spovedanie

Spovedá sa zvyčajne po svätej omši, ak je čas aj pred ňou.
Ako pomôcka ku lepšej príprave na sv.spoveď Vám poslúžia spovedné zrkadlá:
pre deti I.stupňa ZŠ
pre deti II.stupňa ZŠ a SŠ
pre dospelých podľa desatora
pre dospelých podľa modlitby Otče náš
pre dospelých podľa Listu sv. apoštola Jakuba

Spovedanie chorých

na požiadanie kedykoľvek, či doma alebo v nemocnici
Spoločná svätá spoveď chorých po domoch je v Šintave vo štvrtok pred prvým piatkom dopoludnia a na Vinohradoch na prvý piatok v mesiaci dopoludnia (nových záujemcov treba zahlásiť v sakristii alebo na fare).

Krst dieťaťa

Nahlasujú rodičia osobne v kancelárii farského úradu, kde sa dohodnú o čase predkrstného poučenia pri stretnutí s kňazom.

Sobáš

treba nahlásiť aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom v kancelárii farského úradu, kde sa snúbenci osobne dohovoria o termínoch ďalších stretnutí s kňazom.

Vysluhovanie pomazania nemocných

Volajte vždy osobne.

Pohreby

Zahlásiť sa dajú v kancelárii farského úradu, alebo na čísle 031/7892331.

Časopisy

Je možnosť objednať si časopisy:
Posol a Hlasy z Misií u p. Kataríny Markuskovej (Šintava, č.d. 542)
Família u p. Viery Jančekovej (Šintava, č.d. 53)
Sv. Ruženec u p. Kataríny Račkovičovej (Šintava, č.d. 82)

počet jedinečných prístupov:
posledná aktualizácia 11.5.2011        © Erik Herceg, 2006